gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

Anadarko

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

Een stam van de Caddo Confederatie, wiens dialect werd gesproken door de Kadohadacho, Hainai en Adai. Zij worden voor het eerst vernoemd in relatie tot Biedma(1544); die schrijft dat  Moscoso zijn mannen in 1542 leidde op een mars naar het zuiden, door een provincie, die ten zuiden lag van de Anadarko. Het gebied dat de stam bewoonde lag ten zuidwesten van de Kadohadacho(Caddo). Hun dorpen lagen verspreid langs de oevers van de Brazos en Trinity rivieren in Texas, wat hoger dan de dorpen van de Hainai. Het lijkt erop dat zij niet zo vroeg al bezocht werden door de Fransen. vroeg in de 18de eeuw werd er een Spaanse Missiepost gebouwd bij de Anadarko, maar deze werd al snel verlaten. La Harpe bereikte in 1719 één van de dorpen van de Anadarko en hij werd vriendelijk ontvangen. Over het algemeen stond de stam vriendschappelijk tegenover de Fransen. Als  gevolg van  de wedijver tussen die laatste en de Spanjaarden en later de Engelsen, leden de Anadarko flink gedurende de 18de eeuw. Zij raakten verstrikt in onderlinge stammenoorlogen en zij verlieten hun dorpen. Diegene die de oorlogen wisten te overleven en de nieuwe ziekten die door deze Europeanen werden meegebracht, vluchtten naar hun verwanten in het Noordoosten. In 1812 werd er een dorp van 40 mannen en 200 zielen aangetroffen aan de Sabine rivier. De Anadarko leefde in vaste dorpen, vergelijkbaar met die van de andere stammen van de Caddo confederatie, wiens gebruiken gewoonten zij ook hadden. Er is niets bekend over sub- divisies van de stam, maar dat die er waarschijnlijk waren is aannemelijk omdat zij verspreid leefden over een groot gebied en in vele dorpen. Nu leven zij samen met de rest van de Caddo op het Wichita reservaat in Oklahoma.(Hodge)