gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

Dakota- of Santee Sioux

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

De Isanti ofwel Santee behoren tot de Sioux- taligen met het D dialect.
De eerste vastgelegde ontmoeting tussen de eerste blanken en de Santee Sioux vindt plaats rond 1600. De Santee geschiedenis van voor 1600 is enkele gebaseerd op basis van legenden. Toen de eerste blanken het land van de Sioux betraden leefden de Santee langs de Mississippi rivier(nu Minnesota). Al sinds het eerste begin probeerden de Blanken het land van de Santee in hun bezit te krijgen. Terwijl het aantal blanken dat naar het westen trok toenam, probeerde de Amerikaanse overheid verdragen met de Santee te sluiten in b ruil voor hun land. Ook probeerde de blanken de Santee te bekeren tot het christendom en probeerde ze hen over te halen tot een westerse levenswijze. Hun pogingen hadden echter maar weinig succes,. Tijdens deze jaren van ‘ het bekeren van de Santee” werd het er voor de Santee alleen maar slechter op. Toen de santee al hun land ten westen van de Mississippi hadden verkocht in 1837 begon voor hen “ het reservaat leven van de Santee in Minnesota”. Eigenlijk waren de Santee nu thuisloos.

Word nu lid van de Lakota Lodge!

 

De Santee stonden bekend als de Grensbewakers van de siox natie, hun gebied liep van Minnesota tot aan de Rocky Mountains tot in Montana en naar het zuiden door het noordwestelijke deel van Nebraska, de Santee werden de Dakota genoemd en de divisie bestond uit 4 bands. Naar het nederlands vertaald betekend Dakota, “ vriend” of “ bondgenoot”. De vier bands waren de Mdewakantonwan, de Wahepeton, de Sissetonwan en de Whapekute. De Santee waren typische bosland indianen en leefden in semi-vaste dorpen en deden aan landbouw. Tweemaal per jaar gingen de Santee op jacht. Rond 1660 ontmoeten Fransen ontdekkers als eerste de Santee. Gedwongen, door de komst van vele blanken, vertrekken de Santee naat de vlakten en daar passen zij zich aan , aan de typische prairie cultuur..In de eerste instantie leefden de Santee aan het bovendeel van de Mississippi in het Noordelijk deel van Minnesota. Eind 1700 vind er de battle of Kathio plaats, een veldslag tussen de Santee en hun vijanden de Chippewa. De Santee verliezen en worden gedwongen te vertrekken naar het zuidelijk deel van Minnesota. In het zuiden van Minnesota kwamen ze eerder en meer met de kolonisten in contact. Al snel ontstonden er conflicten. Vanaf nu zou het leven van de Santee nog alleen maar bestaan uit overleven.
Het eerste verdrag tussen de Santee en de Amerikaanse overheid werd in 1805 gesloten. In plaats van de gebruikelijke eerste verdragen van Vrede en vriendschap” werd er met de Santee meteen een verdrag gesloten waarin ze in ruil voor $ 2000 afstand deden van 100.000 hectare land. In 1819 word fort Snelling gebouwd en wordt het voor de kolonisten makkelijker naar het westen te trekken.. in een verdrag in 1837, doen de Santee afstand van al hun land ten oosten van de Mississippi rivier en het land ten westen van de Mississippi werd verdeelt onder de Santee( door allotment) Alles bij elkaar gaven de Santee 35 miljoen hectare land om, een gebied groter dan de staat New York. De overheid betaalde niet meer dan 8 cent per hectare, maar meestal zagen de Santee ook niets van dat geld, omdat de overheid het voor hen in bewaring hield.

Na alle gebeurtenissen tijdens de Sioux opstand besloot de Amerikaanse regering dat het genoeg was geweest. Ze namen een wet aan waarin de Sioux, samen met de Chippewa en Winnebago verbannen worden naar het gebied buiten de VS. de politek van de VS met betrekking tort de Indianen was er nu een van genocide. Er werden verschillende locaties voor de stichting van een reservaat voor alle indianen besproken, een idee was om ze op een eiland voor de kust van Florida te zetten of op het Eiland Royale in Lake Superior. Uiteindelijk werd een geschikte locatie gevonden: Crow Creek.
Onmiddellijk werden er 2000 Santee in boten gepropt en werden ze de rivier opgevoerd naar hun nieuwe thuis in Zuid Dakota. De eerste 3 maanden in het reservaat waren desastreus, er stierven 300 mensen aan ziekten en aan de honger. De bevoorrading treinen met voedsel en andere materialen waren noodzakelijk om te overleven omdat de grond onvruchtbaar was. Een van de soldaten die aan de leiding van zo'’ konvooi stond rapporteerde dat de vrouwen genoodzaakt waren soep te trekken van halfverteerde maïs en graan uit de ontlasting van de paarden. De Amerikaanse regering zag inmiddels wel in dat het reservaat van Crow Creek niet geschikt zou zijn om er de Indianen langer te huisvesten dus gingen ze opzoek naar een andere locatie. Aan de Otoes en de Omaha werd gevraagd of ze een stuk van hun reservaat aan de regering wilde verkopen, maar beide stammen weigerde nog meer land aaf te staan. Later slaagde de overheid er toch in een stuk land van de Omaha te verkrijgen, waar ze de Winnebago onderbrachten die samen met de Santee in het reservaat bij Crow Creek hadden gewoond. Uiteindelijk vond de regering een geschikte plaats voor het Santee reservaat. Gekozen was voor een stuk land in noordoost Nebraska, langs de Missouri rivier en de Santee werden verhuisd Door de beslissing van president Andrew Johnson kwamen er wel 4 dorpen te vervallen in wat nu knox county is. Van origine was het gebied 115.075 hectare groot, maar later werd het land herverdeeld waardoor het gebied wat voor de Santee overbleef een stuk kleiner werd.