gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

Hunkpapa Sioux

miniconjouhunkpapatwokettleoglalablackfootsiosans arcbrule

Hunkpapa( op meerdere manieren vertaald als: “bij de ingang, aan het hoofd van de cirkel, zij de apart hun kamp opslaan en zwervers)Een divisie van de Teton. Omdat er nogal weinig informatie betreffende de geschiedenis van de divisie bestaat, lijkt het een moderne divisie te zijn. Toen Hennepin de Teton in kaart bracht in 1680, maakte hij geen vermelding van de Hunkpapa en ook Lewis en Clark hebben ze niet vernoemd. Het is echter mogelijk dat ze bij de Saone Teton hoorden. De naam komt voor het eerst voor in een verdrag van 1825 onder de naam Honkpapa. Het is aannemelijk dat de stam toen bekend was. De Saone Teton werden door Lewis en Clark in 1804 aangetroffen aan beide zijden van de Missouri, onder Beaver Creek in Noord Dakota. Zij schatten hun aantal op 300 mannen, ofwel 900 mensen, 120 tipis. Ramsey geeft aan dat de ze in 1849 bij de Cannonball rivier leefden. Culbertson(1850) vermeld een leefgebied bij de Cheyenne, Moreau, Grand en Cannonball rivieren, en schatte het aantal tipis op 320. Generaal warren(1855) zij dat ze aan de Missouri leefden, vlakbij de mond van de Moreau rivier en dat ze rondzwierven, van de Grote Cheyenne tot aan de yellostone rivier en westwaarts tot aan de Black Hills. Hij maakt er melding van dat zij veel trouwden met de Cheyennes. Hij schatte hun aantal op 365 tpis, 2920 zielen. De Hunkpapa waren een van de laatste stammen die zich in een reservaat lieten stoppen. Een indiaanse agent maakt er melding van in 1854 dat bijna alle Sioux bands hun geschenken hebben afgehaald, met uitzondering van de Black feet, Hunkpapa en Minneconjou. Zij weigerden de geschenken aan te nemen en overtraden continu de gemaakte afspraken in de verdragen. Toen de Agent er uiteindelijk in slaagde de Chiefs bijeen te krijgen in Fort Clark, weigerden zij alsnog de geschenken aan te nemen en maakten ze de Agent duidelijk, dat zij liever hun vrijheid behielden en Scalps namen van diegene die hen de vrijheid probeerden af te nemen. De Hunkpapa namen deel aan de meeste conflicten met de blanken, waaronder die bij Fort Phil. Kearny en die met generaal Custer aan de Little Bighorn. Het aantal bandleden in 1891 was 571; deze leefden in het Standing Rook Creek reservaat in Noord en zuid Dakota. De Grote chief Sirring Bull was Chief van de Hunkpapa, hoewel hij ook namens de oglala tekende bij het sluiten van verdragen..

Volgens J.O. Dorsey, waren er de volgende divisies(1) Chankaokhan,
(2) Cheokhba,
(3) Tinazipeshicha,
(4) Talonapin,
(5) Kiglashka,
(6) Chegnakeokisela,
(7) Shikshichela,
(8) Wakan, and
(9) Hunskachantozhuha.
Culbertson vermeld de volgende bands in 1850:

Devil's medicine-man band (Wakan),
Half breechclout people (Chegnakeokisela),
Fresh meat necklace people (Talonapin),
Sleepy Kettle band (Cheokhba),
Sore backs (Chankaokhan),
Bad bows (Tinazipeshicha), and
Those that carry.
Fire-Heart's band (Chantaapeta's band) zou deel uit maken van de  Hunkpapa

 

Sioux jagers bouwen van een tipi