gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

De Illinois

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

De vijf grootste stammen van de Illinois confederatie waren de Kaskaskia ,de Cahokia, de Tamaroa,de Peoria en de Michigamea. Andere wat kleinere stammen waren de Taporouas, de Moingwenas, de Chinkoa, de Omouahoa, de Copiraconetanon en de Chepoussa en sommige schrijvers rekenen de Wea en de Piankeshaw ook tot hen terwijl ze eigenlijk familie van de Miami zijn. De Miami en de Illinois spraken beide een vergelijkbare taal , al waren er wel verschillen in dialect. Vroegere Franse schrijvers geloofden dat beide stammen van dezelfde voorouders afstammen en dat zij in de late prehistorie ieder hun eigen weg zijn gegaan.

De basis voor de confederatie van Illinois stammen is waarschijnlijk hun gemeenschappelijk afkomst, hun overeenkomst in taal, familiaire banden tussen de clans en een zelfde culturele achtergrond. Hauser denkt zelfs dat ze in feite een grote stam waren, maar ze opgesplitst zijn omdat de stam te groot werd om succesvol te kunnen jagen en verbouwen. Een ander argument is dat alle stammen een sterk gevoel hadden Illinois te zijn. Zelfs na de splitsing was er een algemene Chief over alle Illinois stammen en had iedere stam zijn eigen sub- Chief.

Was de confederatie wel een confederatie?

In de letterlijke zin van het woord was de confederatie van Illinois stammen geen confederatie. Normaal gesproken spreek je van een confederatie als deze wordt gevormd tussen een aantal stammen met een verschillende culturele achtergrond. Dit geld natuurlijk niet voor de Illinois omdat ze op de eerste plaats al dezelfde taal hadden en daarnaast hadden de substammen dezelfde cultuur. gedurende de zomer leefden de verschillende sub-stammen ook in een zelfde dorp aan de Illinois rivier. Je kunt dan ook zeggen dat de Illinois een gesegmenteerde stam waren in plaats van een confederatie. Een stam in de juiste zin van het woord wordt normaal gesproken niet gezien als een politieke organisatie, maar als een sociaal- culturele- etnische eenheid. Het wordt normaal gesproken bijeen gehouden door overeenkomsten tussen de segmenten.

Het land van de Illinois

De Fransen hadden al snel door dat het land van de Illinois erg rijk en vruchtbaar was. Het land van de Illinois reikte zover als de Illinois- Wisconsin grens in het Noorden. De fransen noemden Lake Michigan dan ook " lac du Illinois" of te wel meer van de Illinois door de aanwezigheid van de Illinois. Hun gebied liep oostwaarts tot rivier de Wabasch en reikte westwaarts tot over de rivier de Mississippi tot in oost- Iowa. de Illinois zagen de Ohio rivier als hun zuidelijke territoriale grens, alhoewel er ook bewijs is van het feit dat ze gingen jagen in het gebied Noord-west Kentucky. Dat land werd eigenlijk opgeëist door de Chickasaws een angstaanjagende stam verbonden aan de Engelsen en zwaar tegenstanders van de Fransen.

De mysterieuze Michigamea


Op een bepaald moment , vestigde de Michigamea zich aan de rivier de St Francis in noordoost Arkansas vlakbij het gebied van de Quapaws die zij steunde in de strijd tegen hun vijanden de Chickasaws. Later, rond 1700 verplaatste zij hun leefgebied naar, wat nu Randolph Country is. Sommige zeggen dat de Michigamea laat-komers waren binnen de confederatie oftewel ooit geadopteerd zijn door de Illinois. Hauser beweerd dat de Michigamea van origine afkomstig waren van de Illinois en zij om bepaalde redenen de Mississippi overstaken. Deze redenen zouden kunnen zijn , dat zij op zoek waren naar een beter jachtgebied of dat zij naar het westen gedongen werden door de Iroquois uit het oosten en de Sioux uit het noorden. Zo strekte het gebied van de Illinois zich uit over de gehele staat Illinois en de gebieden die direct aan deze staat grensden. Tijdens de jacht en de verschillende oorlogen reisden de Illinois zelfs nog veel verder.In de tijd dat de eerste Europeanen in de Illinois valei arriveerden, leefden vele van de van de Illinois in oost Iowa langs de rivier de Mississippi met sommige dorpen geconcentreerd langs de Illinois rivier in centraal Illinois. Hun populatie werd toen geschat op circa 8500 zielen, al lopen de meningen over het aantal uiteen van 2000 tot 10500(zonder de Michigamea).Een groep van deze grootte, had een groot vruchtbaar gebied nodig om te overleven. Het gebied rond de rivier de Illinois was hiervoor uitermate geschikt. Deze locatie lag vlakbij de Illinois vlakten waar vele kuddes wild en bizons voorkwamen. De bizonjacht was een van de favoriete bezigheden van de Illinois, zij staken hierbij grote stukken vlakten in de brand om de bizons op te jagen, dit lijkt onlogisch, maar droeg er toe bij dat de vlakten open bleven en zo geschikt gebied bleven voor de Bizons. De aantrekkingskracht van deze gebieden werd echter ook de ondergang van de Illinois. Het gebied werkte als een magneet op de krijgslustige stammen uit Wisconsin en het overvloedige wild en hun vachten trok ook de Iroquois uit het oosten aan.

Cultuur en gewoonten

De Illinois hadden een duidelijke en herkenbare verdeling van het werk. De belangrijkste activiteiten van de mannen waren: jagen en oorlog voeren, terwijl de vrouwen het land bewerkten. Eigenlijk deden de vrouwen al het werk in en om de dorpen. Zij verbouwden de maïs, pompoenen en squash om hun voedsel afwisselend te houden. De maïs werd meestal gedroogd en opgeslagen om in de winter als voedsel te dienen tijdens de voorspelbare tekorten. Verder aten zij ook regelmatig vis, die volop voorkwam in de rivier de Illinois. Zoals eerder verteld, hielden zij van de bizonjacht, waarbij zij de prairies platbranden. Binnen de gemeenschap van de Illinois was polygamie gewoon, vrouwen die van ontrouw verdacht werden, werden zwaar gestraft, waarbij zij soms zelfs hun neus of oor kwijt raakten. De Fransen waren stomverbaasd dat zich onder de Illinois, mannen bevonden die zich als vrouwen gedroegen en kleden. Deze Illinois werden Ikoneta genoemd, maar de fransen noemden hen Berdache. Kleine jongens die vrouwelijk gedrag vertoonden werden ook als meisjes opgevoed, dit inclusief de tatoeages en de vrouwelijke taal die daarbij hoorde. Velen bevestigden hun vrouwelijkheid tijdens het traditionele droomvasten en werden beschouwd als biseksueel. Het droomvasten was een traditie dat door alle mannen uitgevoerd moest worden. Tijdens hun vijftiende levensjaar, beschilderde de jongens hun gezicht en zonderden zich af om te vasten en te bidden. Zo hoopten zij een visioen te krijgen waarin een spirituele beschermer zich openbaarde, die hen de rest van hun leven zou beschermen.De Illinois gebruikten niet de met bast bekleedde kano’s zoals soms wordt aangenomen. In plaats daarvan gebruikte zij kano’s die gemaakt werden van uitgeholde boomstammen. Deze werden met behulp van vuur en gutsen uitgehold, soms waren de kano’s wel 15 meter lang. Deze kano’s waren natuurlijk lang niet zo aërodynamisch en draagbaar als de met bast bekleedde kano’s van o.a. de Miami’s , maar toch waren ze zeer geschikt voor hun doel, het oversteken van de Mississippi, bevaren van de Illinois en langs de kusten van Lake Michigan.

De oorlogen van de Illinois.

De confederatie van Illinois stammen was als het ware omsingeld door sterke vijanden. En volgens de overlevering waren zij in oorlog met zeven of acht verschillende naties. In het noorden waren de Fox, de Winnebago en de Sioux. In het westen bevonden zich de Osage en Missouri. In het zuiden bevonden zich de Chickasaw. In het oosten was de grootste bedreiging voor de Illinois en wel de Confederatie van Iroquois.

Oorlog met de Winnebago!

Rond 1634, vochten de Illinois een grote oorlog met de Winnebago uit.. De Illinois waren zo vriendelijk om hulp en voedsel aan de Winnebago te sturen omdat zij zware tijden achter de rug hadden, maar de Winnebago toonde hun dankbaarheid op een vreemde manier………….!

De oorlogen met de Iroquois!

Geen enkele Indianen stam uit het oosterse bosgebied was zo gevaarlijk en dreigend als de confederatie van Iroquois. De vijf stammen veroverde eerst de meeste volkeren in het noordoosten van de VS en daarna keerden zij zich tegen de Illinois. Een serie van bloedige ontmoeting volgden…….!

Strijd tegen de Fox!

De confederatie van Illinois streden al met de fox op het moment dat de eerste Europeanen in het gebied arriveerden en waarschijnlijk al daarvoor. Ed Illinois hielpen onder andere bij het verslaan van de fox bij Fort Detroit en droegen er later toe bij dat de Fox een flink pak slaag kregen bij de veldslag of Fort Fox. De gevechten met de Fox eisten wel hun tol en droegen er uiteindelijk toe bij dat de Illinois ten onder gingen.

Strijden met de Fransen.

Levend langs de rivier de Mississippi, maakten de Chickasaws het de Fransen erg moeilijk. De Fransen waren van deze rivier afhankelijk voor het vervoer van zo een beetje alles tussen New Orleans en Canada en Illinois. Om de rivier weer toegankelijk te maken trokken de Fransen ten strijde tegen deze Chickasaws. Natuurlijk overtuigden de Fransen, de Illinois ervan met hen ten strijde te trekken. Deze oorlogen waren wel desastreus voor de Illinois en met name voor de Cahokia die vele strijders verloren.

De Britse Bezetting.

Na het einde van de Franse en indiaanse oorlog en het tekenen van het verdrag van Parijs, kwam het einde van de franse bezetting van het land van de Illinois inzicht. Uit pure noodzaak waren de Illinois altijd bondgenoot van de Fransen geweest en haalde hiermee zich de woede van de buurstammen(met wie de verhouding toch al niet goed was) op hun hals. Zo joegen de Illinois met name de fox, de Iroquois, de Chickasaws en de Stammen van de Potawatomi en natuurlijk de Engelsen, tegen zich in het harnas.
En nu claimden de Engelsen het land van de Illinois. Zij hadden toch de Fransen verslagen? En hadden de fransen niet al hun land afgedragen ? alles wat zij nog hoefden te doen was het land bezetten en exploiteren. Dat ging echter niet zo makkelijk. Er was ook nog de zaak van de Pontiac……

De vijftien vuren…..

De kolonieën verzekerden zich van onafhankelijkheid gedurende de Amerikaanse revolutie. George Washington werd de eerste president. Met de Illinois en de andere stammen werden verdragen gesloten en de Illinois begonnen langzaam af te takelen, ze hadden eenvoudigweg teveel vijanden gemaakt en het zag er niet best voor ze uit, in feite zelfs erger dan ze dachten.

In 1802, vochten de Kaskaskia met de Shawnee in zuidelijk Illinois en zij verloren daarbij zoveel krijgers dat het niet meer aangevuld zou kunnen worden. De Shawnee reisden daarna vrolijk door het land van deze Kaskaskia omdat ze niet meer in staat waren hun land te verdedigen…..