gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

De Kickapoo

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

We weten niet zeker wanneer de Kickapoo in Texas arriveerden. Wat we wel weten is dat na de oorlog van 1812, waarin de Amerikanen met de Britten vochten, zich twee Kickapoo bands in Missouri vestigden. In 1833 verhuisde het grootste gedeelte van hen naar Kansas en de rest van hen kwam naar Texas.
Als je denkt dat het eenvoudig is uit te vinden wanneer ze naar Texas kwamen dan heb je het mis. Twee antropologen hebben hier onderzoek naar gedaan. Zij hebben ontdekt dat de Kickapoo land kregen van de Spaanse koning in 1775. Dit gebied lag in het noorden van het Spaanse deel van Mexico. Dit gedeelte van Mexico werd later Texas.
Rondtrekken was niet nieuw voor de Kickapoo, zij werden door de overheid diverse malen gedwongen om te verhuizen en uiteindelijk vestigde een gedeelte van hen zich in Oklahoma, in een reservaat. Anderen kregen land van de president van Mexico en bleven daar. Na vele jaren van droogte die hun oogst niet ten goede kwam, waren de Kickapoo uit Mexico gedwongen te gaan werken in US. Uiteindelijk vroegen ook zij erkenning als inwoner van de US aan en werden zij federaal erkend als de Kickapoo stam van Texas. Van de overheid kregen zij een stuk land ten zuiden van de Eagle pass in Texas.
In het begin hadden zij nog geen huizen en moest de grond nog klaar gemaakt worden voor verbouwing. Tot hun nieuwe huizen klaar waren woonde de Kickapoo in kartonnen replica’s van de traditionele Wickiups onder de brug van de Eagle pass. Vaak reden daar mensen langs en hadden medelijden met de manier van leven van de Kickapoo op dat moment. Zij dachten dat de Kickapoo in deze grappige huisjes woonden omdat zij arm waren. Zij waren ook arm en konden geen werk vinden maar dit was niet de reden waarom ze in deze grappige huisjes woonden, dit deden zij puur om vast te houden aan hun tradities.
De nieuwe huizen die voor de Kickapoo werden gebouwd leken in het geheel niet op hun eigen bouwstijl. Net over de grens van het reservaat in Mexico staan nog wel veel traditionele Kickapoo huizen en dat is ook de reden dat veel Kickapoo er naar toe gaan om er tijd door te brengen. Het is ook in Mexico waar zij nog op hun traditionele manier kunnen leven, zij voeren al hun traditionele ceremonies daar uit en het dorp is nog op traditionele Kickapoo wijze gebouwd.
Van oorsprong leefde de Kickapoo in het noorden van Michigan. De Europeanen arriveerden en wilde met de Kickapoo handelen, maar dit wilden de Kickapoo niet, zij hadden het niet op deze nieuwe mensen. Dus verhuisden ze naar een ander gebied om hen te ontlopen. Zij trokken naar het gebied rond de Green Bay in Wisconsin. Vanaf het eerste contact met de blanken hebben de Kickapoo geprobeerd hen te ontwijken, zij wilde absoluut niet dat hun kinderen in aanraking kwamen met de gewoonten van de blanken. De Kickapoo behoren tot de groep van Algonkin taligen die van origine leefde in het gebied van de grote meren. Veel van deze stammen zochten een ander leefgebied op het moment dat de Europeanen arriveerden en zo leven er Algonkin taligen in het gebied van Maine tot op de grote vlakten. Het feit dat de Kickapoo van origine woodland indianen waren betekende ook dat ze bepaalde gebruiken meenamen. Zij trokken eigenlijk niet graag rond en als zij een goede leefomgeving gevonden hadden richtte zij deze in om er voor langere tijd te blijven. Zij leefde in houten en met bast bekleedde hutten ook wel wickiups of wigwams genoemd, Zij verbouwden groenten, verzamelde fruit en noten tijdens het seizoen en jaagden op wild en viste in de rivieren. Hun gereedschappen en andere gebruiksmaterialen werden vaak gemaakt van de zaken die het bos hen bracht. Je kunt wel nagaan dat het leven in Texas niet te vergelijken was met het leven in de bossen, toch slaagde de Kickapoo erin veel van hun originele leefwijzen in stand te houden dit is onder andere te zien aan de manier waarop zij hun huizen bouwen. En zoals in vroegere tijden is het nog steeds zo dat de vrouwen eigenaar van het huis zijn en er op toe zien dat ze goed gebouwd en onderhouden worden. Zelfs het verbouwen van de diverse groenten gaat nog op dezelfde wijze.
De traditionele kleding van de Kickapoo bestaat uit, leren broeken en jassen bekleed met zilveren broches gemaakt door de vrouwen,, toch is de verleiding groot om zich te kleden naar Europese maatstaven. Het opperhoofd of andere belangrijke mannen dragen een veer in hun hoofddeksel. Je zou denken dat alleen de mannen opperhoofd waren maar dit klopt niet helemaal. In 1901 waren er twee Kickapoo opperhoofden 1 man en 1 vrouw. De taken van het opperhoofd hangen af van de behoeften van de stam. Ze begeleidden ceremonies, letten op de mensen en berechten ze indien dit nodig is, lossen problemen op rond land en water vraag stukken en zijn ook diegene die stamleden in de echt verbinden.Het opperhoofd heeft net als een president adviseurs, zij worden ook wel de raad van ouderen genoemd. Samen overleggen zij alle zaken die met de stam te maken hebben. En nemen de uiteindelijke beslissingen. Dit is op dit moment nog steeds zo