gastenboekrkaartr

terugStuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

Kiowa Apache

aravaipa apachechiracahua apachecoyotero apachefraones apachejicarilla apache

kiowa apachelipan apachemescalero apachepinalenos apache

De Kiowa- Apache waren een kleine groep Athapascan sprekende indianen, die rondtrokken in het gebied van hert huidige zuidwest Oklahoma en de Panhandle van Texas gedurende dec. 19e eeuw. Ondanks dat hun naam komt door het geloof dat zij deel uit maakten van de Apache van New Mexico en Arizona, vertellen hun mythen en verhalen over een thuis in het noorden, waarschijnlijk in de oostelijke voet van de Rocky Mountains, toen zij nog een onafhankelijke stam waren met een Noordelijk en zuidelijke divisie. Zij noemden henzelf “ Naishandina” wat in hun dialect” onze mensen” betekend. Terwijl er geen enkel verslag is waarom zij naar het zuiden trokken, is het een feit dat zij een kleine groep waren tussen de erg vijandige stammen en daarom samenwerking zochten met de Kiowa’s. Men weet niet beter of de Kiowa- Apache hebben altijd geleefd als een sub-stam van de Kiowa’s, ondanks dat ze een totaal andere taal spreken. Een aantal oude mannen leerden meestal een beetje Kiowa, maar de belangrijkste manier van communiceren tussen de Kiowa en de Kiowa- Apache bleef toch de universele gebarentaal. Hoewel vele geleerden de visie hebben dat de Kiowa- Apache verbonden waren aan een van de Athapaskische stammen, speculeren sommige ook dat de Kiowa- Apache eigenlijk oostelijke of Plains Apaches waren, die gescheiden raakten toen de Comanches voor het eerst de zuidelijke Plains betraden. Behalve het taal verschil waren de Kiowa- Apache bijna gelijk aan de Kiowa proper, zij bejaagden de Bizons, leefden in Tipis, trokken rond met honden en paarden en hadden de zogenaamde Medicijnbundels(4) en Soldier society. Net als de Kiowa’s geloofden de Kiowa- Apache, dat hun geest naar een andere wereld zou gaan bij hun dood en als iemand dood was werd hun naam niet meer uitgesproken.

De samenstelling van de Kiowa- Apache maatschappij was simpel. Er waren een aantal groepen die liever met elkaar samen gingen dan met elkaar streden. Het familie systeem was de basis van hun sociale structuur en verbond de diverse groepen met elkaar. Meestal hadden de verschillende groepen veel familie in de andere groepen. Vaak had een man meer als een vrouw en leefde bij de familie van zijn vrouwen. Interesses voor politiek en religie gingen meestal van vader op zoon maar werden uitgebreid om de hele band erbij te betrekken. De beschilderde Tipis stonden als een symbool voor een familie, net als de shield groepen, maar later konden daar ook niet familieleden in zitten.. Economisch gezien waren de familie-groepen onafhankelijk, toch om zeker te zijn van een groot aantal Bizons moesten de families met elkaar samen werken De factoren die familiegroepen bij elkaar hielden gingen vaak verder als hun band. Verder waren de verschillende Dans Society’s bevorderlijk voor de samenwerking, daar waren er vier van: de KASOWE(Konijn) voor de kinderen, De Manatidie voor de volwassen mannen, de Klintidie voor een zeer select gezelschap van dappere oudere mannen en de Izuwe, een geheim genootschap voor oudere vrouwen met de uil aanbidding. Cohesie werd ook bereikt door de Apaches, door als eenheid te functioneren tijdens het jaarlijks terugkerende Kiowa zomerkamp. Door hun afwijkende taal en hun geringe aantal, moesten zij zich profileren als een eenheid om zichzelf te beschermen en te overleven. Er wordt vanuit gegaan dat de stam nooit maar dan 350 leden heeft gehad. Met zo weinige was het erg belangrijk een eenheid te zijn en is het niet verrassen dat zij nauw met elkaar verbonden waren. Dit is ook een van de redenen dat hun eigen cultuur zo in stand werd gehouden ondanks het feit dat zij leefden tussen vele niet gerelateerde stammen die vele malen groter waren dan zijzelf. Ook is de verhouding tussen de Kiowa’s en de Kiowa- Apache een bijzondere, het is zeer uitzonderlijk dat twee stammen zolang met elkaar samenwerkten en toch trouwden er geen Kiowa’s met Apaches.

De Kiowa- Apache worden het eerst vernoemd in een van de verslagen van de franse ontdekker Rene Robert Cavelier onder de naam Gattacka in 1681 of 1682. Bij de grenspost aan Peoria lake in het land van de Illinois. Hij schreef dat deze mensen de buren waren van de Pawnee met wie zij vaak handelden. Blijkbaar trokken zowel de Kiowa- Apache als de Kiowa’s tussen de Platte rivier en het zuiden rond, verwikkeld in een lucratieve handel in paarden. Volgens het rapport van La Salle, bezochten ze de franse handelspost soms. In 1719 vernoemde Jean Baptist benard de La Harpe hen als zijnde de Quataquois en schreef dat ze leefden in samenwerking met de Tawakonis en andere leden van de Wichita Confederatie, in een dorp aan de Cimarron rivier vlakbij bij zijn samenkomst met de Arkansas. Tijdens hun tocht in 1805, vernoemde Lewis en Clark de Katakas, en zij zouden leven tussen de twee hoofden van de vorken van de Cheyenne rivier in de Zwarte Heuvels.. Hoewel de twee padvinders geen daadwerkelijk contact met de Kiowa- Apache maakten, schatten zij hun aantal op 300, levend in zo’n 25 tipis en in het bezit van veel paarden die zij verhandelde met de Arikaras en Mandan aan de upper Missouri..

Het eerste vastgelegde contact tussen de Kiowa- Apache en de Anglo- Amerikanen vond plaats op 11 Augustus 1820, toen Stephen H. Long en zijn groep, een groep tegen kwamen in de texas Panhandel bij de rivier de canadian en noemde hen Kaskaias of "“bad Hearts"” Op een gegeven moment ontstond er wat onenigheid over gestolen paarden tijdens de over het algemeen vriendschappelijke ontmoeting. De volgende dag gingen zij toch zeer hartelijk uit elkaar. Edwin James , de schrijver van de groep, beschreef de indianen als een van de ondankbaarste en miserabele van de ongeciviliseerde indianen die hij had ontmoet aan deze kant van de Rocky Mountains. Samen met de kiowa’s en de Tawakonis, sloten de Kiowa- Apache hun eerste verdrag met de Amerikanen in 1837 in 1853 werden zij genoemd al;s een oorlogszuchtige groep, die samen met de Comanches de Canadian Vallei doortrokken op rooftocht. ( vaak deden zij dit ook met de Comanches). Zij waren het ook onder andere die aangevallen erden door de troepen van Kit Carson.. Tegen de tijd dat de little Arkansas treaty in 1865 werd afgesloten, waren de Kiowa- Apache een beetje moe van de vijandelijkheden van de Kiowa’s en hadden zij zich aangesloten bij de Cheyennes en Arapaho’s. Rond 1867 werden zij echter weer officieel verbonden aan de Kiowa’s tijdens het verdrag van de medicine lodge, maar sommige van hen bleven bij de cheyennes wonen.

Onder het leiderschap van hun Chief, Pacer, was de meerderheid van de Kiowa- Apache, advocaat van de vrede geworden en werkte zoveel mogelijk mee met de autoriteiten. In oktober 1872 vertegenwoordigde Pacer en twee sub- Chiefs, Daha en Grey Eagle, de stam bij een bezoek van een delegatie van stammen aan Washington DC.. Als gevolg van dit bezoek werd er een school gesticht bij de Kiowa- Apache missie in 1874. Hoewel een aantal individuen, meededen met de oorlogsparty geleid door Quanah Parker naar Adobe walls die zomer, bleven de Kiowa- Apache als geheel rustig in het reservaat gedurende de Red River War. Na Pacer’s dood in 1875, vestigde de stam zich op land tussen de forten Cobb en Sill en maakte een snelle omslag naar indianen die het land gingen verbouwen en op een plek bleven. Een van de kleinere Chiefs Taw-haw , werd een leider tijdens de Ghost Dance gekte van 1891. Tegen die tijd bestond de stam uit zo’n 325 leden, maar als gevolg van een mazzelen epedemie in 1892 stierf een vierde van de mensen. Niet te min overleefde de stam de veranderingen die ze van buiten af opgedrongen werden onder leiding van Gonkon (apache John) en Tsayadite-ti(white Man) . Rond 1905 waren er nog maar Kiowa- Apache over.
Met het opheffen van de Oklahoma reservaten, werd de stad Apache, in Caddo County, het belangrijkste communicatie-centrum van de stam.