gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

Quinault

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

Een verbastering van het woord Kwi’nail, de naam van hun grootste nederzetting op de plek van het huidige Taholah, bij de monding van de Quinault rivier. De Quinault behoorden tot de kust- divisie van de Salishan taalfamilie. Lewis en Clark vernoemden een divisie of band die mogelijk verwant aan hen was, de Calasthocle.
A'alatsis, 3 mijlen onder Lake Quinault.
Djagaka'lmik, ½ mile boven Nosklako's.
Djekwe'ls, op de noordoever van  de  Quinault Rivier ongeveer 400 yards boven Thlathle'lap.
Gutse'lps, 6 mijlen onder Lake Quinault.
Hagwi'shtap, about 1½ mijlen boven Cook Creek.
He'shnithl or Kuku'mnithl, op de zuidoever van de  Quinault Rivier ongeveer 500 yards boven Pini'lks.
Kwakwa'h, niet ver van Hagwi'shtap.
Kwakwa'nikatctan, 4 mijlen onder Lake Quinault.
Kwatai'tamik, 3 mijlen boven Kwakwa'h.
Kwatai'tumik, op de zuidover, ongeveer  500 yards boven Kwi'naithl.
Kwikwa'la, misschien ½ mile boven Sunuksunu'ham.
Kwi'naithl, op het huidigeTaholah.
Lae'lsnithl, op de Noordoever een mijl of minder boven Heshnithl.
La'lshithl, misschien een mijl  boven Djagaka'lmik on Quinault River.
Ma'atnithl, 1 mijl onder de vertakking van de bovenloop van de  Quinault River.
Magwa'ksnithl, 300 yards boven Kwikwa'la.
Me'tsugutsathlan, op de zuidoever van de  Quinault Rivier bij zijn monding
Nago'olatcan, niet ver van Nossho'k.
Negwe'thlan, bij de monding van Cook Creek.
Nokedja'kt or Thla'a'lgwap, op de zuidoever een paar honderd yards boven Tonans. Nomi'lthlostan, net boven Kwakwa'h.
No'omo'thlapsh, bij de moning van de Moclips Rivier,
No'omo'thlapshtcu, niet ver boven Magwa'ksnithl.
No'skathlan, een paar mijl boven Kwi'naithlop de noordoever van de  Quinault Rivier.
Noskthlako's, op de zuidoever van de Quinault River permisschien 1 mijl boven No'skathlan. Nossho'k, niet verboven Nokedja'kt.
No'sthluk, niet ver van  Djekwe'ls.
Pina'alathl, daar waard de bovenstroom van de  Quinault Rivier , Lake Quinault. Pini'lk binnenstroomt , dichtbij La'lshithl.
Pino'otcan tci'ta, aan de bovenstroom van de  Quinault onder Ma'anithl. Po'iks, on the upper an de bovenstroom van de Quinault boven Finley Creek.
Pote'lks, 1 mile boven Tsimi'sh.
Sunuksunu'ham, niet ver van Nomi'lthlostan.
Tamo'ulgutan, net onder No'omo'thlapshtcu.
Tci'tano'sklakalathl, bij de uitstroming van  Lake Quinault.
Thlathle'lap, bij de monding van Quinault Rivier
To'nans, minder dan 4 mijlen boven He'shnithl.
Tsi'i'sh, 2 mijlen boven Magwaksnithl.
Lewis en Clark schatten het aantal Quinault in 1805 op zo’n 800 werkelijke Quinault en 200 Calasthocle. Mooney schatte het aantal Quinault op 1.500 in 1780 inclusief de Quaitso, maar Olson suggereert dat er maar 800 waren. In 1888 waren er nog slechts 95 Quinault… In 1923 meldt het indiaans bureau dat er 719 Quinault op het Quinault reservaat leven, waarschijnlijk bestaande uit de leden van verschillende stammen. Echter in 1937 gaf men aan dat er alleen al zo’n 1228 Quinault leefden.(Swanton)