gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

Absentee(Shawnee)

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

Een divisie van de Shawnee die rond 1845 de rest van de stam verlieten naar Kansas.  De Absentee indianen leefden van Origine in het huidige Ohio, Alabama en in andere gebieden van het zuidoosten.  Gedurende de Amerikaanse revolutionaire oorlog vertrokken veel Shawnee van Ohio naar Cape Girardeau in Missouri. Zij ontweken de Noordwestelijke Indiaanse oorlogen die volgden op de revolutie. Deze Shawnee werden later vergezeld door anderen uit Ohio en Alabama. Verder reizend naar het zuiden vestigden zij zich in het hedendaagse Arkansas, Texas en Louisiana . Nadat de VS Louisiana verkregen in 1803, veranderde de verhoudingen. In 1825 boden de VS hen een reservaat in het Kansas  gebied aan in ruil voor het gebied dat zij toen bewoonden. In plaats hiervan migreerden deze uiteengevallen groepjes Shawnee echter naar het Indiaans gebied. Daar werden zij gezamenlijk bekend als de Absentee Shawnee.  Tegen het jaar 1867 leefden de oostelijke Shawnee, samen met de Seneca in Missouri. Later die eeuw werden die twee groepen verplaatst naar het indiaans gebied( het huidige Oklahoma. In 1904 was hun aantal 459 levend in Oklahoma.  De Loyal Shawnee (één van de drie erkende Shawnee groepen) waren de laatste die uit het gebied wegtrokken en werden verplaatst van Ohio naar Kansas, alwaar zij opgingen in de Cherokee- stam die echter Iroquois spraken. In de 20ste eeuw ondergingen de Shawnee een reorganisatie en herleefden hun specifieke cultuur en tradities. De stam is federaal aanvaard en in 1872 gaf het congres van de VS de Absentee Shawnee het recht op de gebieden die zij bewoonden in het :” Citizen Potawatomi Nation-Absentee Shawnee Oklahoma Tribal Statistical Area (OTSA)”. Nu maakt een deel hiervan nog deel uit van het jurisdictie gebied van de stam. Aan het eind van de 19de eeuw leidde de Chief wild Turkey een band Absentee Shawnee die geassimileerd wilden worden en leidde Chief Big Jim een band traditionalisten. Als gevolg hiervan werd het gebied opgedeeld in individuele stukken grond in 1890. In 1936 onderging de stam dus de reorganisatie en kregen zij federale erkenning.