gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

De Cherokee

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

De Cherokee zijn een erg belangrijke stam in de geschiedenis van Texas, omdat ze de leiderschapsrol overnamen van de Caddo in Texas. Zij werden de dominante stam in het oosten van Texas. Het belang van de Cherokee in Texas is meer van historische aart dan van Culturele aart. Op het moment dat ze in het oosten van Texas arriveerden vertoonde de cultuur van de Cherokee al veel overeenkomsten met die van de Amerikanen en Engelsen. Wil je iets vinden over de originele cultuur van de Cherokee dan moet je terug gaan naar 200 jaar voor dat ze naar Texas trokken.

De Cherokee zijn één van de vijf geciviliseerde stammen. Zij werden zo genoemd omdat ze tegen de tijd dat er veel Europeanen arriveerden al hadden geleerd om te gaan met metalen werktuigen en deze te maken en droegen ze kleding in Europese stijl en woonde ze in huizen.

De Cherokee zijn een Iroquois sprekende stam, die van origine in oost Tennessee en omgeving leefde. Hun gebied besloeg bijna geheel Tennessee en Kentucky, het noordelijk deel van Georgia, het noordelijk deel van Alabama, het oosterse puntje van noord en zuid Carolina en Virginia. Dit is een groot gebied en de Cherokee waren ook een groot volk. Zij maakte deel uit vande grotere mound- building culturen van het zuid-oosten van de Verenigde Staten . De mound-building culturen bestonden uit vele andere indianen stammen of volken.

cherokeemap

 

 

In het oosten en in Texas waren de Cherokee voornamelijk landbouwers die in dorpen leefden. Ook jaagden zij en verzamelden zij planten voor voedsel en medicijnen als zij dit konden.
Voordat ze in contact kwamen met de Europeanen, verbouwden zij maïs, bonen, pompoenen en verschillende andere planten soorten. Zij hadden geen huisdieren als kippen of koeien maar wel hadden zij honden. De Cherokee zijn beroemd om het maken van manden, die zij gebruikten bij het verzamelen van voedsel, zoals wortels of bessen en die zij gebruikten om maïs in te bewaren.

Toen de Cherokee in aanraking kwamen met de Europeanen namen zij al snel gewoonten en gebruiken van hen over. Aan het einde van de 18 de eeuw leefden al velen van hen op boerderijen net als de Amerikanen en Engelsen deden. Tegen die tijd hadden ze ook koeien en kippen en varkens en droegen zij Europese kleding. Toch kon je het verschil tussen de Cherokee en de Amerikanen nog wel zien. De mannen droegen tulbanden met daarin veren en pinnen gestoken en droegen grote gekleurde banden om hun middel.
Vandaag de dag hebben veel Cherokee de kledingstijl van de vlakten indianen over genomen. Voornamelijk omdat toeristen verwachten dat een indiaan er zo uit ziet.

 

Zij leefden in houten hutjes toen de Europeanen in contact met hen kwamen. Maar later bouwden zij, zoals eerder gezegd , vergelijkbare huizen als de Europese kolonisten. Sommige rijke Cherokee hadden zelfs plantages en slaven.

Andere stammen in het oosten hadden inmiddels ook de Europese manier van kleden, leven en wonen overgenomen en deze stammen werden dan ook de vijf geciviliseerde stammen genoemd: De Cherokee, de Creek, de Choctaw, de Chickasaw en de Seminole. De belangrijkste reden waarom zij zoveel gebruiken hadden overgenomen was omdat zij gedurende een veel langere periode goed contact hadden met de Europeanen dan vele andere stammen.

Er was een gebruik bij alle vijf de stammen dat zij in ere hielden en dat was het zogenaamde : Stick Ball Game. Het spel werd gespeeld door de mannen en de jongens. Zij speelden het spel met een stok vergelijkbaar als een hockeystick met aan het einde een netje om de bal in te vangen, vervoeren en mee te gooien. Het doel was een klein doel te raken dat was bevestigd om een stok. Het was een ruig spel en verwondingen als gebroken armen en serieuzere verwondingen kwamen regelmatig voor en hoorden erbij. Op veel gebieden was het een rituele vorm van oorlog voeren! Vaak speelden hele stammen tegen elkaar. Het spel wordt nog steeds gespeeld en er is ook een moderne niet indiaanse vorm van het spel, genoemd "lacrosse".

Al sinds ongeveer 1650 hadden Engelse en Schotse handelaren, posten opgezet in het zuidoosten van de VS. Meer dan 100 jaar lang hebben ze geen pogingen gedaan om land van de indianen af te nemen. Ze handelden alleen met hen. Dit was de reden dat de indianen in staat waren de Europese gebruiken aan te leren en Europese technologieën over te nemen zoals het gebruik van metalen gereedschappen. Tegen de tijd dat er veel meer kolonisten kwamen hadden de indianen zich deze gebruiken eigengemaakt en hadden zij zelfs een alfabet en schrift ontwikkeld en brachten zij een eigen krant uit.

Toen er steeds meer Engelse en later ook Amerikaanse kolonisten kwamen hadden de indianen steeds minder land. De kolonisten hadden land nodig om te bebouwen en gebied nodig om op te jagen. De Amerikanen in hun omgeving waren vijandig en maakten problemen met de Cherokee. Er werd veel gevochten tussen de indianen en de kolonisten. Eén van de Cherokee stammen besloot dat ze genoeg hadden van het vechten en trokken west-waarts op zoek naar land en een plaats waar ze met rust gelaten werden. Dit was het deel van de Cherokee dat geleid werd door Chief Duwali. Duwali is zijn Cherokee naam en hij werd in het Engels ook wel John Bowles of Kolonel Bowles genoemd.

In de eerste instantie leidde Chief Duwali zijn mensen naar het westen naar wat nu Arkansas is. Daar leefden zij een tijdje en trokken toen verder naar Oost-Texas. Zij waren toen helemaal afgesneden van de andere Cherokee die achter bleven en zo werd deze groep Cherokee bekend als de western Band van de Cherokee. De groep onder leiding van de Chief, trok het gebied van de Caddo binnen.
De Caddo hadden al veel mensen verloren als gevolg van de westerse ziekten en rond de tijd dat de Cherokee arriveerden hadden zij een groot stuk land met erg weinig bewoners. Naast de Cherokee trokken ook een aantal andere stammen dit gebied in Texas binnen,waaronder de Alabama,de Coushatta,de Shawnee,de Biloxi, sommige Creek en een aantal kleinere groepen. Zij arriveerden rond 1823, een belangrijk moment in de geschiedenis van Texas.
Rond 1823 maakte Texas nog deel uit van Mexico en in de volgende 25 jaar was er een revolutie: de Texaanse revolutie en werd Texas een van de Verenigde Staten. In dezelfde periode immigreerden duizenden Amerikanen en Europeanen naar Texas en allen wilden zij land, Inclusief dat van de indianen. Tijdens deze revolutie wilde beide partijen dat de Cherokee en de andere stammen hun kant kozen. Maar de Cherokee waren zo verstandig neutraal te blijven omdat ze wisten dat als ze partij zouden kiezen voor een verliezer, ze van hun land weggejaagd zouden worden. Zelfs nadat de Texanen de revolutie gewonnen hadden kwamen er vertegenwoordigers van de Mexicaanse overheid naar de Cherokee om te vragen of ze een oorlog tegen de Texanen wilde voeren, maar de indianen weigerden dit.

 

In februari 1836 sloot Sam Houston met de Cherokee een verdrag en toen hij in september 1836 tot president van Texas gekozen werd probeerde hij het met de indianen gesloten verdrag erkend te krijgen door de Senaat. Deze deden echter niets tot 1837 , zij wezen het verdrag dat door Houston ondertekend was af. Voor de Cherokee bleef alles in orde voor een aantal jaren en zo konden zij in rust leven. Tot Texas een nieuwe president koos, Mirabeau Lamar.
Lamar had een hekel aan de Cherokee, trouwens aan iedere indiaan. Lamar maakte zich ook zorgen over het feit dat de Mexicanen bezig waren de steun van de indianen te krijgen bij het terug veroveren van Texas.

Hieronder een stuk van een brief van Lamar aan Chief Duwali, Lamar wilde dat de indianen uit Texas vertrokken om zo ruimte te maken voor de Amerikaanse kolonisten:

.......en daarom vind ik het mijn plicht als Chief Magistraat van deze republiek je in duidelijke en eerlijke taal te vertellen, dat de Cherokee nooit toestemming zullen krijgen om een permanente eigen staat te stichten binnen de grenzen van deze republiek, dat het politiek geclaimde recht van de indianen die ons land bezetten onrechtmatig is. Het feit dat ze ons land nog mogen bezetten komt alleen doordat deze regering naar de toekomst kijkt en we regelingen willen treffen om zo bloedvergieten te voorkomen, maar dat hun feitelijke verwijdering vast staat en dat het uitgevoerd gaat worden ook. Of deze verwijdering plaats gaat hebben door middel van onderhandelingen of met grof geweld hangt af van de Cherokee zelf........................

Mei 26 1839 Mirabeau Lamar

In Juli van 1839 stuurde de Texaanse regering de eerste troepen richting de Cherokee om deze met harde hand te verwijderen.
Op 15 juli was er een gevecht vlakbij Duwalli's dorp. Chief Duwali probeerde zijn mensen noordelijk langs de rivier de Neches te leidden om te ontsnappen, maar de Texaanse militie achtervolgde hen. Op 17 juli was er een grote veldslag vlak bij de Neches rivier in wat nu wordt genoemd:"van Zandt country" De Chief was inmiddels al 83 jaar oud, maar hij leidde zijn dappere mannen nog steeds de strijd in. Volgens ooggetuigen bleef de Chief gedurende de hele veldslag vooraan bij zijn mannen meevechten. Het gevecht was heftig en er vielen veel slachtoffers.
Nadat de Cherokee begonnen te verliezen en de meesten zich teruggetrokken hadden bleef de Chief bij zijn laatste mannen op het slachtveld om de laatste mannen de kans te geven zich veilig terug te trekken. Hij werd neergeschoten en viel op de grond. Terwijl hij op de grond lag te sterven schoot een Texaan hem van dichtbij door het hoofd. Chief Duwali was dood en met hem 100 andere Cherokee.

De Cherokee die overbleven trokken naar Oklahoma en daar werden ze weer samengevoegd met hun broeders de Oosterse Cherokee. Ook zij waren gedwongen hun gebied te verlaten en verhuisden naar dit gebied in Oklahoma.

De Cherokee,mannen,vrouwen, kinderen, ouderen, zieken en baby's werden allen onder begeleiding van gewapende troepen afgevoerd,uit Georgia naar indiaans gebied in de winter van 1839. Velen van hen stierven onderweg van de kou of van de honger omdat de soldaten weigerden hen te voeden. Deze mars is bekend geworden onder de naam:" The Trail of Tears". Omdat zoveel kinderen en vrouwen stierven tijdens deze tocht. Sommige van de indianen vluchtten de heuvels in en bleven daar.

Zij leefden vanaf nu in een reservaat in indiaans gebied in het Oosten van wat nu de staat Oklahoma is.

In 1889 begon de regering van de VS de Cherokee te dwingen hun land te verkopen. Ze verkochten een groot stuk land in noordwest Oklahoma, de Cherokee strip genoemd, in 1893. In datzelfde jaar werd de Dawes Comissie opgericht om de 5 geciviliseerde stammen te overreden hun reservaten en besturen op te geven. Blanke kolonisten wilde het land hebben! in de eerste instantie weigerde de Cherokee te praten met de Commissie, maar uiteindelijk werden ze gedwongen tot een overeenkomst. Ieder indiaan kreeg 110 hectare reservaatland. Dit noemde men een alottment wat zoveel betekend als een deel. Ieder indiaan die officieel geregistreerd stond als Cherokee kreeg een dergelijk deel, dit werd bepaald door de overheid. Vele indianen die land weigerden of niet deel wilde nemen aan dit door de overheid geleidde programma schreven zich niet in voor land. Het land wat overbleef en dat was veel, ging naar de overheid en die verkochten het aan spoorwegbedrijven en blanke kolonisten. De stammenraad zou ook verdwenen moeten zijn maar ging gewoon door en in 1914 naam het congres het besluit dat hij weer mocht bestaan.

 

chero

 

 

Het enige doel van de Commissie Dawes was om de indiaanse stammen kapot te maken het afpakken van het land en het verbieden van een stammenraad moest er toe bijdragen dat de indianen hun cultuur te vergeten en te gaan leven als blanken. Natuurlijk waren er destijds wetten die er voor zorgde dat de indianen tweede klasse burgers waren in verband met hun afkomst en ze werden op dezelfde manier gediscrimineerd als de negers in Amerika

Voor de jongere lezers onder ons: er waren destijds in Amerika veel wetten tegen de zogenoemde gekleurde mensen aldaar. Niet alleen tegen de indianen maar ook tegen de negers,chinezen en de Mexicanen.

Veel Cherokee konden door gaan voor blank en als ze dit konden dan deden ze dit ook en vroegen ze geen land aan om zo ook niet gediscrimineerd te worden.

Het allotted land wat de indianen zogenaamd bezaten was eigenlijk helemaal niet hun eigendom, Het stuk land werd door de overheid in bruikleen gegeven en dit betekende dan ook dat zij het land zo konden verkopen zonder toestemming van de indianen die zogenaamd het land bezaten. De opbrengsten van de verkoop van het land nam de overheid ook weer in trust zodat de indianen ook niet over dat geld konden beschikken

The Burc- act van 1906 maakte hier een einde aan, maar zorgde ook weer voor een nieuwe discussie. De Act verklaarde alle indianen onbekwaam hun land te beheren en zij moesten eerst een diploma om hun land te beheren halen. Vele Cherokee waren op dit moment dokter of advocaat, maar ook zij moesten eerst deze testen maken om zo hun diploma te halen.

De meeste Cherokee leven nog steeds in Oklahoma. Ze hebben een groot tribalcenter in het plaatsje Tahlequah. The Cherokee die vluchtten en achterbleven hebben ook een reservaat in het oosten van Carolina.