gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

De Choctaw

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

De Choctaw waren de grootste van de 5 geciviliseerde stammen(?) met zo’n 25.000 leden begin 19de eeuw. Zij waren nauw verwant aan de Chickasaw, die ten noorden van hen leefden. De Choctaw spraken dezelfde taal als de Chickasaw, deze waren echter een stuk kleiner in aantal.

Sinds de aankoop van Louisiana door de Amerikanen, waren er vier verdragen met de Choctaw gesloten, waarin zij gedwongen werden delen van hun thuisgebieden op te geven of om hun grenzen te verleggen. Tegen de tijd dat Andrew Jackson kandidaat werd voor het presidentschap van de verenigde staten in 1828, was de verwijdering van de Indianen geworden tot een nationaal debat. Jackson zelf was een vervent voorstander van de verwijdering van de indianen en nadat hij president werd, stemde het congres op 28 mei, 1830 in met de Indian removel Bill. Die wet, volgens het boek “Indian Removel”, hield niet direct in dat de Indianen gedwongen konden worden te verhuizen, maar zorgde ervoor dat de macht hierover bij de president kwam te liggen.
De overheden, zowel federaal als van de staat, waren gedwongen om met de vele fracties in de drie Choctaw districten te onderhandelen. Ieder district had zijn eigen Chief en deze werd overladen met cadeaus om ze te overtuigen van het nut van een verhuizing.

Het eerste verdrag dat werd gesloten onder de voorwaarden van de Indian Removal Bill was het verdrag van “Dancing Rabbit Creek”, een verdrag waarin de Choctaw afstand deden van hun gebied ten oosten van de Mississippi rivier. Zij stemden ermee in om naar het Oklahoma territorium te verhuizen binnen 3 jaar.

Nadat het verdrag in februari, 1831 bevestigd werd, verkondigde de president een grootse overdracht van de nieuwe gebieden aan de Choctaw. Hun nieuwe Thuis lag in een gebied” beginnende bij Fort Smith, waar de grens van Arkansas de grens van de Arkansas rivier kruiste, lopende tot de bron van de vorken van de rivier de Canadian, binnen de grenzen van de VS. Met veel tegenzin en onder protest werden de plannen gemaakt voor de verhuizing.
Al snel na de bevestiging van het verdrag van Dancing Creek Rabbit, werd er een expeditie op pad gestuurd om de nieuwe gebieden te verkennen, als voorbereiding op de grote aantallen die er zouden komen. Twee leden van deze expeditie waren, David en Robert Folsom, die in December van 1830 hun ervaring rapporteerden:” Goed en genoeg land aan de Little River, om duizenden families te vestigen. De tweede stroom die we tegen kwamen was Clear Creek, inderdaad een mooie stroom, goed water, genoeg hout.. De vierde stroom die we tegen kwamen was de Kiamissa; een stroom zeer goed bevaarbaar, genoeg wild, zoals beren, herten en kalkoenen en op de west oever van de Kiamissa, 15 tot 20 mijlen land inwaarts zijn er bizons in grote getale.”

In het gesloten verdrag, zou de overheid, de Choctaw helpen bij hun reis naar het gebied. Zij zouden zorgen voor voedsel en vervoer(wat inhield dat ze moesten lopen).

 

De Trail of Tears

Zo zou het bekend worden, de verhuizing van duizenden indianen- inclusief de Choctaw- Vanuit het zuidoosten van de VS naar hun nieuwe thuisgebied. Het was een nachtmerrie voor de federale overheid en voor de indianen. Deze indianen gaven hun thuisland met de bekende stroompjes en bossen op voor een nieuw thuis.

http://www.tc.umn.edu/~mboucher/mikebouchweb/choctaw/trtears.htm

De site van de Choctaw is nog niet klaar, maar op de site van de Chicasaw lees je veel over de Choctaw.