gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

De Navajo

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

Navajo/Navaho Van het Tewa Navahu, wat refereert aan een groot gebied wat gecultiveerd is en verwijst naar een voormalige Tewa pueblo, bekend bij de Spanjaarden als: "Apaches de Navajo," zij leefden op het Tewa domein of in de omgeving, om het te onderscheiden van andere zogenaamde Apache bands.
De verschillende namen voor de Navajo/Navaho
Bagowits, Zuidelijke Ute naam.
Dacabimo, Hopi naam.
Davaxo, Kiowa Apache naam.
Dine', eigen naam.
Djene, Laguna naam.
Hua'amhu'u, Havasupai naam.
I'hl-dene, Jicarilla naam.
Moshome, Keresan naam.
Oop, Oohp, Pima naam.
Pagowitch, Zuidelijke Ute naam, betekend "reed knives."
Ta-cab-ci-nyu-muh, Hopi naam.
Ta'hli'mnin, Sandia naam.
Tasamewa, Hopi naam (Ten Kate, 1885) betekend "bastards."
Te'liemnim, Isleta naam.
Tenye, Laguna naam.
Wild Coyotes, Zuni bijnaam.
Yabipais Nsbajay, Garces (1776).
Yatilatlavi, Tonto naam.
Yoetaha or Yutaha, Apache naam, betekend "those who live on
the border of the Ute."
Yu-i'-ta, Panamint naam.
Yutilap, Yavapai naam.
Yutilatlawi, Tonto naam

De navajo zijn verbonden aan de Apache stammen, de navajo vormden de zuidelijke divisie van de Athapascan -taalfamilie.
Lokatie - In noord New Mexico en Arizona met enkele uitschieters naar Colorado en Utah.
History in het kort.- Waarschijnlijk worden de Navajo al in 1598 vernoemd, maar dan onder de noemer Apache. De eerste vernoeming onder de naam Navajo word gedaan door Zarate-Salmeron rond 1629. De missionarissen probeerden vanaf de midden 19de eeuw zieltjes onder de Navajo te winnen, maar deze pogingen schijnen weinig vruchten te hebben opgeleverd.Gedurende vele jaren, voorafgaande aan de bezetting van hun land door de Amerikanen, streden de Navajo tegen de Pueblo Indianen en de blanken kolonisten. Met de introductie van het schaap onstond er een economische revolutie bij de Navajo. De verdragen die door de Nvajo in 1846 en 1849 met de V.S. werden gesloten, werden nooit nagekomen. In 1863 werd Col. "Kit" Carson naar het gebied van de Navajo gestuurd om een eide te maken aan de plundertochten van de Indianen. Col. "Kit" Carson doodden zoveel mogelijk schapen van de Navajo om zo hun voedselbronnen te beperken, ook nam hij het grootste deel van de stam gevangen en transporteerde hen naar Fort Sumner en de Bosque Redondo aan de Rio Pecos. In 1867 kregen de Navjo toestemming om naar hun thuisgebied terug te keren. Ook kregen zij nieuwe schapen en geiten. Dankzij deze steun, bleven de Navajo vervolgens vreedzaam en boerden zij goed door het bezit van de kuddes en ddor het maken van hun beroemde dekens.s.
Populatie.- Mooney schat in 1928 dat er in 1680 zo’n 8,000 Navajo waren In 1867 wordt het aantal Navajo op 7,300 geschat tijdens een niet complete telling. In 1869 waren er minder dan 9,000. Bij een telling in 1890, gebaseerd op een fout systeem waren er 17,204 Navajo. Bij de telling van 1900 waren er zo’n 20,000 Navajo en bij de telling van 1910 zo’n 22,455. In een rapport van het bureau van Indiaanse zaken van 1923 wordt er gesproken over 30,000 navajo in de diverse Navajo reservaten.Bij een telling in 1930 zijn het er 39,064, en het bureau voor indiaanse zaken telt er in 1937, 44,304.
Clans:
De Navajo-stam bestond uit ongeveer 50 clans.
Waardoor zijn ze bekend geworden?- De stam heeft veel faam verworven doordat zij al vroeg hun het schaap hoedden eigen maakten en door de dekens die zij weven.
Reservaten:
Chinle, Navajo Nation
Kayenta, Navajo Nation
Leupp, Navajo Nation

 

navajonavajo vrouw

 

 

Navajo cultuur

De Navajo Indianen, ongeveer 20,000, Zijn de grootste groep Indianen die behoren tot de Athapaskan, of Déné familie. Andere stammen die tot die familie behoren zijn de Apache (Ndé), Lipan Apache (Lipa Ndé), Hupas van California, en verschillende Déné stammen die in British Columbia en Alaska wonen. Dit wijst erop dat de Navajo eeuwen geleden vanuit het Noorden migreerden. Zelf hebben zij een vage traditie over de "Diné Nahodoni", i.e., "andere Navajos", die ver weg leven.Volgens hun overlevering komen ze uit de lagere wereld, ergens in het gebrgte van San Juan in zuid-west Colorado.Op dit moment bewonen de Navajo diverse reservaten, waaronder een groot reservaat in de Noordoost hoek van Arizona en in de Noordwest hoek van New Mexico. Maar ook vele Navajo leven buiten deze reservaten.
De Navajo, duiken voor het eerst op in de geschriften van Zarate-Salmerón in 1626, onder de naam” Apaches de Nabaju“. In 1630, een Franciscaner, Alonzo Benavides, maakt in een bericht aan de koning van Spanje, melding van de"Provincie van de Apaches of Navajo" en voegt hieraan toe dat "deze of Navajo hele goede boeren zijn”. Het woord "Navajo" is mogelijk afgeleid van het Spaanse woord nava wat vlakte of veld betekend.De Navajo noemen zichzelf de Diné, wat “mensen” betekend. Benavides vernoemd ook de vrede die hij gesticht heeft tussen de Navajo en Pueblo Indianen in Santa Clara in 1630. Voorafgaande aan dit verdrag was er sprake van een continue guerrilla oorlog tussen de Navajo en de Pueblo Indianen en Mexicanen. Het aantal gevangen genomen Navajo dat bij Mexicaanse families woonden rond 1862, wordt geschat tussen de 1500 en 3000. In 1856 ondernam Colonel Doniphan een expeditie naar het Navajo gebied. In 1859 brak er opnieuw een oorlog uit, en in 1860 vielen een groep Navajo Fort Defiance aan. Colonel Miles en Colonel Bonneville en General Canby ondernamen vervolgens aktie tegen de Navajo. Toen er een opstand in het gtebied uitbrak en de texanen het gebied in trokken, werden alle troepen uit het gebied van de Navajo weggehaald, zodat de Navajo weer vrij over de vlakten konden bewegen. In 1862 stuurde General Carletonde beroemde Colonel Kit Carson met een leger naar de Navajos. Hij zette hen onder druk en dwong hen, door het vee te doodden en de oogst te vernietigen, tot overgave. Ongeveer 7300 Navajo werden vervolgens naar Fort Sumner in zuidoost New Mexico gebracht. Ongeveer 1500 van hen weigerden zich over te geven; ongeveer 400 vluchtten uit fort Sumner naar hun oude huizen.Op 1 Juni, 1868, sloot General Sherman een verdrag met hen, waarin stond dat ze terug mochten keren. Sindsdien zijn het vredelievende en gelovige mensen, die met, bij en van, hun kuddes schapen en geiten leven. Door de grilligheid van het gebied - alleen geschikt om te begrazen- leidden zij een nomadisch bestaan, toch hebben de meeste families ook een vast huis, meestal in een dal met water, alwaar zij graan, bonen, aardappelen, meloenen etc verbouwen. De Navajo vrouwen, weven de beroemde Navajo dekens, beroemd om hun kwaliteit, schoonheid en de precieze manier waarop ze gemaakt worden. Ook zijn er onder de Navajo een aantal mannen de zich bezighouden met het smeden van zilver. De Navajo zijn altijd onafhankelijk geweest en ze passen niet in het standaard beeld van de arme, nutteloze indiaan en zijn vrolijk, vriendelijk, en gastvrij. Hun regering is democratie: er is geen Chief die de gehele stam bestuurd en de lokale Chiefs, zijn mannen met tijdelijke en duidelijk omschreven verantwoordelijkheden. Hun macht is afhankelijk van hun invloed en van hun reputatie betreffende wijsheid en rechtsgevoel. De stam is opgedeeld in ongeveer 58 clans ofwel Gentes, gegroepeerd onder verschillende originele- of kernclans. Het grote aantal clans is het gevolg van de huwelijken (exogameuse) met Mexicanen, Utes, Apaches, maar vooral met de Pueblo Indianen. Deze Pueblo indianen leefden naast de Navajo en vaak werden zij gevangen genomen, tot slaaf gemaakt en uiteindelijk in de stam opgenomen. Alsgevolg van dit gegeven, bestaat er niet zoiets als een vast omschreven Navajo Indiaan. Normaal gesproken wordt een Navajohuwelijk al op jonge leeftijd geregeld. Polygamie en scheiding zijn aan de orde van de dag en de huwelijks ceremonie is alleen voorbehouden aan een maagd. Het complexe systeem van het aanbidden van hun goden, door offeranden, dansen( die soms wel negen dagen duren) en het maken van zandtekeningen, doet het voorkomen dat de Navajo zeer gelovig zijn.Er is echter geen sprake van één god, ze aanbidden vele goden en hun geloofssyteem is zelfs democratisch te noemen.Het idee van een hemel en hel is bij hen onbekend, zij geloven in een hiernamaals, waar iedreen gelukkig is en waar men leeft met de mensen van de onderwereld. Ze geloven wel in tovenarij en toverspreuken. Ziekten zijn volgens de Navajo te wijten aan kwade geesten en door de invloeden van hun vijanden en diverse occulte groepen. Hun geneeswijzen zijn grotendeels magisch en maken een belangrijk deel uit van hun religie.Deze religie wordt levendig gehouden door de verschillende medicijnmannen onder de Navajo, welke een grote invloed hebben.
Ook leven er al sinds jaar en dag, doortastende protestantse missionarissen onder de Navajo. Ze hebben diverse missieposten, scholen en een ziekenhuis gesticht. Het is moeilijk na te gaan hoeveel aanhangers ze hebben.
Reeds in 1630 deed frater Benavides een mislukte poging de Navajo tot het Christendom te bekeren. In 1746, lukte het Pater Menchero een paar honderd navajo over te halen om zich in Cebolletate vestigen , nu een Mexicaans stadjeten noorden van Laguna; maar de onderneming strandde al snel. In 1749 ondernam pater Menchereen nieuwe poging en hij heropende de Ceboleta missie en stichtte een nieuwe bij Encinal, nu een Laguna stadje; maar op 24 June, 1750, verlieten de indianen de missiepost en keerde terug naar hun wildernis.Op 13 Oktober 1897 accepteerden de Franciscaners Cincinnati, Ohio, de Navajo missiepost op verzoek van Mgr. Stephan, directeur van het bureau van katholieke Indiaanse missies en zuster Drexel. De missionarissen begonnen in St. Michael's, Arizona, op 7 October, 1898. Op 3 December, 1902, werd er een industriële kostschool voor de Navajo’s opgericht bij St Michael's door Zuster Drexel. Deze kostschool werd vervolgens gerund door haar zusters, de “ Sisters of the Blessed Sacrament“..