gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

De Oto

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

Eén van de drie Sioux sprekende stammen die de Chiwere groep vormen, de andere zijn de Iowa en Missouri. Hun talen verschillen iets van elkaar, maar niet veel. De eerste referentie aan deze stam vinden we in de geschiedenis van de afsplitsing van de Winnebago. Deze overlevering kennen we via Maximillian, die verklaarde dat dit door een oude Oto Chief was verteld aan Majoor Bean, een Indiaanse agent. Deze vertelde dat, voordat de eerste blanken arriveerden, een grote band van Indianen, de Hotonga(viseters), die bij de grote meren leefden, naar het zuidwesten trokken op zoek naar de Bizon. Bij Green Bay, Wisconsin, splitste de band zich op en bleven de Winnebago achter, terwijl de rest verder trok tot aan de Mississippi rivier bij de mond van de Iowa rivier. Daar aangekomen splitste de groep zich wederom op. Eén band, de Iowa, besloten daar te blijven en de rest reisde verder tot zij de mond van de rivier de Grand bereikten. Zij noemden zichzelf de “Neutache” of wel “ zij die bij de mond aankomen”, door de blanken Missouri genoemd. Volgens de overlevering kregen twee Chiefs vervolgens een conflict met elkaar en gingen ieder hun eigen weg. Een van de Chiefs trok met zijn mensen verder de Missouri rivier op en werden bekend als de Oto. Terwijl de Winnebago zich in Wisconsin settelden, trokken de Iowa, die al hun land aan de Verenigde Staten hadden verkocht, naar het westen, tussen de rivieren de Missouri en Little Platte. De Missouri, die pech hadden gehad tijdens een oorlog met de Osage, splitste zich op. Eén deel van hen ging bij de Iowa leven, terwijl de andere helft zich bij de Oto voegden. De Oto trokken vervolgens verder de Missouri op, tt zij de Big Platte rivier overstaken. Daar verbleven zij een periode net iets boven de mond van de rivier de Big Platte. Later verbleven zij aan de Platte rivier zelf, zo’n 80 mijlen bij de Missouri vandaan.
Dorsey, hoorde van enkele Iowa Chiefs, toen zij Washington in 1883 bezochten, dat de Iowa vroeger deel uit maakten van de Winnebago. De Oto werden waarschijnlijk direct met de Iowa geassocieerd. Volgens één van de overleveringen zouden zij met de Missouri aan de mond van de Missouri hebben geleefd, maar dit is zeer onwaarschijnlijk. Het is een feit dat de Oto samen met de Iowa in de buurt van de Blue Earth rivier waren toen het gebied in 1700 door Le Sueur bezocht werd en dit wijst erop dat de Oto eerder de Mississippi overstaken naar Zuid Minnesota, in plaats van de rivier af te dalen. Le Sueur, vernam van enkele Sioux vrouwen dat die rivier het gebied van de “Sioux van het westen” was ofwel de Ayavois (iowa) en de Otoctatas (de Oto). De boodschappers die hij vervolgens naar de beide stammen stuurde, om hen uit te nodigen bij zijn fort aan de mond van de Blue Earth rivier, te komen wonen, verklaarden dat de stammen naar het westen , richting de Missouri rivier, bij de Omaha, waren vertrokken.
Marquette, plaats de stam in 1673 aan de Boven Des Moins rivier, Membre(1680) plaatst ze 130 mijlen van de Illinois vandaan, bijna tegenover de Mond van de van de rivier de Wisconsin. Iberville(1700) beweert dat de Iowa en Oto samen met de Omaha, tussen de Missouri en Mississippi rivieren leefden, ongeveer 100 mijlen van de Illinois.
Volgens Charlevoix leefden de Oto in 1721, in een gebied onder de Iowa, die aan de oostelijke over van de Missouri leefden en boven de Kansa die aan de westelijke over van de Missouri leefden. La Page Du Pratz (1758) vernoemd de Oto als een kleine stam die aan de Missouri leefde. Jefferys(1761) plaatst de Oto aan de zuidoever van de “Panis) rivier(waarschijnlijk de Platte rivier), tussen de mond van de rivier en het gebied van de Pawnee. Lewis en Clark (1804) ontmoetten de stam tijdens hun expeditie ook en dit vond plaats aan de zuid zijde van de rivier de Platte, ongeveer 30 mijlen van zijn mond vandaan. Zij verklaren echter dat de stam eigenlijk 20 mijlen boven de Platte rivier leefden, op de zuid over van de Missouri rivier.
Intussen nam de stam fors in aantal af, mogelijk als gevolg van een pokken epidemie en oorlogen. Zij zochten de bescherming van de Pawnee in trokken naar hun gebied. Hier vonden ook de Missouri indianen onderdak bij hen en zij gingen in de stam op. Van 1817 tot 1841 leefden zij aan de Platte rivier in de omgeving van de mond van die rivier. Op dat moment bestond de stam uit zo’n 4 dorpen. In 1880 trok een deel van de Oto naar de Sauk en Fox in het Indian territory en 1882 vertrokken ook de overgebleven Oto uit hun thuisgebied in Nebraska om zich bij de rest te voegen.
De Oto stam is nooit een belangrijke stam in de geschiedenis van Amerika geweest. Hoewel er verklaringen zijn dat zij dappere krijgers waren, konden zij niet op tegen hun vijanden. Zij waren landbouwers en goede ook, waarschijnlijk ook de reden dat Le Sueur hen bij hem en zijn fort wilde hebben. Lewis en Clark, vertellen dat de Oto die zij ontmoet hadden, zo goed als naakt waren met alleen een lendendoek en een bizonmantel. Hun permanente dorpen bestonden uit grote aarden Lodges, vergelijkbaar met die van de Omaha en Kansa. Wanneer zij reisden gebruikten zij met huiden bedekte Tipi’s.
De Oto en Missouri sloten in Juni 1817, een vredesverdrag met de Verenigde staten. Zij vergezelden andere stammen tijdens het verdrag van “Prairie Du Chien”(1830), waarin zij afstand deden van al hun land ten oosten van de Missouri rivier tot aan de Mond van de Big Sioux rivier. Tegen het jaar 1854, hadden de Oto afstand gedaan van al hun gebieden door verschillende verdragen, met uitzondering van hun reservaat aan de Big Blue Rivier. Daar bleven zij tot 1882, toen zij met de Missouri verplaatst werden naar het Indian Territory, waar zij onder het Ponca, Pawnee, Oto en Oakland Agentschap werden geplaatst.

Lewis en Clark schatte het aantal Oto in 1805 op 500. Catlin in 1833 op 1200(inclusief de Missouri). Burrows in 1849 op 900. In 1862 hadden beide stammen 708 leden, in 1867:511, in 1877, 457, in 1886, 334 en in 1906 waren er nog 306 Oto…