gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenTerug naar het beginzoekvolgende

Sioux Taalfamilie

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

Wanneer men het over de Sioux heeft, denkt men vaak aan één stam. Echter niets is minder waar. De Sioux zijn een taalgroep en wel de grootste taalgroep in Noord Amerika op de Algonkin na. De naam Sioux en Dakota zijn niet dezelfde. De Dakota zijn een stam en de naam Sioux is echter een afkorting van Nadowessioux, wat weer een franse verbastering is van Nadowe-is-iw, de naam die de Chippewa hen gaven. Het betekend “slang” of “ adder” en is een metafoor voor vijand. Voordat de Sioux van locatie veranderden onder de druk van de blanken, bewoonde de grootste groep voornamelijk het gebied wat liep van de westoever van de Mississippi tot aan de Rocky Mountains. Uitgezonderd waren een paar gebieden die door de Pawnee, Arikara, Cheyenne, Arapaho, Blackfeet, Comanche en Kiowa bewoond werden.
De Dakota Proper bewoonde ook gebieden ten oosten van de rivier, vanaf de mond van de Wisconsin tot mille Lacs. De noordelijke Sioux stammen bestreken gebieden tot in Canada, in de omgeving van Lake Winnipeg. Een tweede groep Sioux-sprekende stammen, waaronder de Catawba, Sara, Saponi, Tutelo en verschillende anderen, leefden in het centrale deel van het huidige Noord Carolina en Zuid Carolina en de Piedmont regio van Virginia, terwijl de Biloxi, rondtrokken in Mississippi langs de Golfkust.Volgens de overlevering bereikten de Mandan en Hidatsa de boven Missouri vanuit het Noordoosten en op de hielen gezeten door de Dakota, trokken ze langzaam langs de Missouri omhoog tot de plaats van hun huidige verblijf. Nadat de Hidatsa de Missouri hadden bereikt, schijnt er binnen de stam een conflict te zijn ontstaan waardoor er een breuk ontstond en een deel zich afsplitste die zich de Crow noemden.
De Crows trokken naar het westen en vestigde zich in de omgeving van de Yellowstone rivier. De Dakota verbleven van origine in de wouden van Zuid Minnesota en zij trokken pas naar de Plains toen zij verdreven werden door de Chippewa/Ojibwe , die vuurwapens hadden verkregen via de Fransen.Volgens alle beschikbare bewijzen, zowel traditioneel als op andere wijze verkregen, hebben de Chiwere stammen, Iowa, Oto en Missouri zich op een geven moment van hun “ stamvaders” de Winnebago afgescheiden en zijn ze naar het westen getrokken. Vijf andere stammen die gezamenlijk ook wel de Dhegiha groep worden genoemd, de Omaha, Ponca, Osage, Kansa en Quapaw, leefden waarschijnlijk ooit samen als één stam aan de Mississippi. Een gedeelte van hen trok stroomafwaarts en werd bekend als de Quapaw, terwijl een andere groep stroomopwaarts trok en de Omaha werden genoemd. Deze laatste groep splitste zich later weer op in de stammen Ponca, Kansa, Osage en Omaha proper( de werkelijke).Hoe het kwam dat de verschillende stammen zover van elkaar verspreid zijn geraakt, weet men niet precies er zijn verschillende theorieën over.

Word nu lid van de Lakota Lodge!

De Sioux als stam

Wanneer men het over de Sioux, heeft bedoeld men meestal niet de taal- Familie als geheel. eerder verwijst men naar de stam, die ook wel Dakota genoemd worden.
En toch klopt dat ook niet helemaal! De sioux bestaan uit 3 divisies:

  1. De Dakota of ook wel Santee- groep genoemd bestaande uit 4 bands (Mdewkanton, Sisseton, Wahpeton en Wahpekute). De meest Oostelijk levende divisie. trokken hoofdzakelijk rond in het gebied tussen de vorken van de Mississippi en Missouri Rivieren
  2. De Lakota of ook wel Teton Sioux genoemd, bestaande uit 7 bands ( de Brulé, Blackfoot Sioux, Two Kettle, Sans Arcs, Miniconjou, Hunkpapa, Oglala). Zij leefden vooral op de centrale plains, echte krijgers en jagers.
  3. De Nakota of middengroep bestaande uit de Yankton en Yanktonai, die vanuit Minnesota, naar het westen migreerden naar het gebied tussen de James en Missouri rivieren.

kaart sioux