gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

De Betekenis van veren

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

Eigenlijk kennen we de betekenis van het dragen van veren niet echt, maar we vinden het allen een mooie kunstvorm. Men gaat er vanuit dat het de Sioux(Dakota) waren die de haardracht bedachten die nu wordt gezien als de traditionele haardracht van de Indiaan. Het gaat dan om de gevederde haardracht die we vaak zien bij krijgers en Chiefs in afbeeldingen. Alleen de moedigste en sterkste van een stam droegen de veer in het haar.
Nog voordat de eerste blanken het gebied van de indianen bezochten, verspreidde het gebruik van de haardracht zich over de verschillende stammen. Het was echter wel zo dat de haardracht varieerde van stam tot stam.
Vaak worden indianen geassocieerd met veren, maar wat betekenen deze nou werkelijk? Meestal kregen krijgers een veer wanneer ze iets deden waarvan de stam vond dat het moedig was. Maar de eerste veer kreeg een jonge krijger, wanneer hij als volwassene werd beschouwd. Het verkrijgen van een veer of symbool van moed ging gepaard met een zorgvuldige voorbereiding van dagen vasten en mediteren. Nadat hij een veer had ontvangen dan kon hij hem of dragen of aan een stok bevestigen die bij speciale gelegenheden werd gebruikt. Tijdens de strijd droeg de krijger vaak maar enkele veren. Wanneer een krijger genoeg veren had verzameld dan werd er een hoofdtooi van gemaakt. Omdat iedere veer een eigen betekenis had, werd het bij elkaar binden van de veren gezien als nog krachtiger. Allen mannen, vrienden of krijgers hielden zich bezig met maken van de hoofdtooi. Omdat de indianen de adelaar als een boodschapper van god zagen, werd de Gouden Adelaars veer als het hoogst haalbare gezien. Naast de veren van een adelaar werden er ook veren van andere vogels gebruikt zoals van de havik of kraai.

De adelaar is al sinds jaar en dag het symbool van eer, moed, liefde, vriendschap en mysterische krachten voor de Indiaanse naties. De adelaar wordt gezien als de tastbare vorm van “WakinYan” ofwel “ hij die mysterieus spreekt”, het wezen dat tussen de mens en Wakantanka (de grote geest) beweegt.
Wakinyan verschijnt in vele variaties in Indiaans design, van de zuidelijke punt van Zuid- Amerika tot aan het Noordpool gebied.
Iedere stam heeft zijn eigen verhalen en legenden over de Adelaar en Wakinyan en het is meer dan toevallig dat vele van deze verhalen overeenkomsten hebben zowel in zuid- als Noord Amerika.
Eén van deze verhalen( die van de Walla Walla ) is wijd verspreid maar onbekend buiten de Indiaanse gemeenschap. Dit verhaal gaat over twee identieke vleugelveren die vlak bij de borst zitten aan iedere vleugel. De veren van een adelaar lijken net als vingerafdrukken op elkaar, maar wanneer je ze goed bekijkt dan zijn ze allemaal verschillend, ook die van dezelfde vogel. De uitzondering hierop zijn deze veren die ook wel de tweeling veren genoemd worden. Deze veren helpen de adelaar tevens bij het uitvoeren van een zweefvlucht en door deze veren kan het de thermiek beklimmen. Wanneer een adelaar één van deze veren verliest dan kan hij niet meer zweven en alleen nog actief vliegen. Deze veren werden nooit gebruikt op kleding of in haar. Ze werden echter wel gebruikt als symbool voor het huwelijk en in persoonlijke relaties. Het is vergelijkbaar met de ring die we nu tijdens het huwelijk gebruiken. De eigenaar van de twee veren(man of vrouw) behield beide veren tot hij of zij de persoon tegen kwam met wie hij wilde trouwen. Wanneer men een veer dan weg gaf zij de weggever tegen de ontvanger: “ ik heb je nodig. Ik ben niet in staat om alleen te vliegen. Alleen wanner we onze handen en harten één laten worden, zullen wij de liefde van de adelaar ervaren. Fysiek bij elkaar zijn is niet nodig, maar wanneer dit wel mogelijk is dan wordt onze spirituele eenheid groter”
Ofwel:
Ik zal altijd bij je zijn zolang je deze veer bij je draagt. Let wel er hoefde geen sprake te zijn van een huwelijk het kon ook over vriendschap gaan. De uitwisseling van de veren vond altijd plaats zonder het medeweten van anderen. Vaak werd een dappere krijger gezien met in de manen van zijn paard één veer geknoopt of werd een jonge vrouw gezien met één veer aan haar kleding of tent, niemand wist van wie deze veer was…..

Bij de Hidatsa:

1)De eerste die een vijand gedood heeft
2)gewond geraakt in de strijd
3)De tweede die een vijand verwonde
4)De derde die een vijand verwonde
5)De vierde

Bij de Dakota/ Sioux:

6)Eén vijand gedood
7)Drie vijanden gedood
8)De hals afgesneden en gescalpeerd
9)Alleen de hals afgesneden
10)De derde die een vijand verwond heeft
11)de Vierde
12)meerdere malen gewond geraakt
13)De Vijfde
14)De ringen op de schacht van de veer staan voor het aantal vijanden hij gedood heeft