gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

De Wahpekute Sioux

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

Één van de 7 primaire divisies van de Dakota. Al werd de Naam Santee van origine alleen gebruikt voor de Mdewakanton, hij werd al vroeg uitgebreid voor de Wahpekute, zo sterk waren die stammen met elkaar verbonden en uiteindelijk ook met de twee stammen ui Oost Dakota. Historisch  en taalkundig bewijs tonen aan dat de groep nauw aan elkaar verbonden was. De Wahpekute leefden zonder twijfel in de omgeving van de Mdewakanton van Mille Lac, Minnesota toen zij voor het eerst bezocht werden door de Fransen(1678-1680) en waren op een wijze aan elkaar verbonden dat ze onder één naam bekend waren. In 1766 trof Carter, de Wahpekute aan de Minnesota rivier aan. Volgens Lewis en Clark leefden ze aan beide oevers van die rivier in 1804, onder de Redwood rivier en bestonden uit 150 man. Pike(1806) had het over de kleinste band van de Sioux, rondtrekkend tussen de Mississippi en Missouri rivieren. Gewoonlijk jaagden zij aan de hoofdstroom van de Das Moines Rivier. Hij karakteriseerde hen als” de stomste en passiefste van alle Sioux” Long Zegt: “ deze stam heeft een slechte naam, en worden beschouwd als een eerloze groep mannen. Zij hebben een Chief via overerving, Wiahuga( DeRaaf), die erkend wordt door de Indiaanse Agent, die op zijn beurt, walgend van hun wangedrag , niet meer onder hen verblijft en nu bij Wapasha’s woont. Zij hebben geen vaste dorpen en gebruiken Hutten bedekt met huiden. Ze zwerven rond bij de hoofdstromen van de Cannon en Blue rivieren. Hun jachtgronden liggen ook in die omgeving en ten westen ervan.” Hij schatte de stam op 100 hutten, met 200 krijgers en 800 zielen. Volgens Sibley leefden zij in 1834 in dorpen aan de Cannon rivier, op korte afstand van de huidige stad Faribault. Zij hadden toen circa 150 krijgers. Tussen 1842 en 1857 stonden zij onder leiding van twee Chiefs, Wamdisapa(Black Eagle) en Tasagi. Als gevolg van het wangedrag en de eerloosheid van de band van Wamdisapa duurde de oorlog met de Sauk en Fox langer als nodig en leidde tot meer problemen tussen hen en de rest van de Wahpekute, waardoor het tot een splitsing kwam. Wamdisapa en zijn band trokken westwaarts en streken neer in het gebied bij de Vermillion rivier in Zuid Dakota. De scheiding met de rest van de stam was zo duidelijk dat toen de rest van de stam, gezamenlijk met de Mdewakanton een verdrag in Mendota(1851)sloot, waarin zij afstand deden van hun gebieden in Minnesota, de stam van Wamdisapa niet betrokken werd bij het verdrag en niet beschouwd werd als onderdeel van de stam. Alles wat er overbleef van de worstelende band, waren zo’n 10 of 15 lodges onder leiding van Inkpaduta. Het was ook dit restant van de stam die de slachting in 1857 bij Spirit Lake en Springfield beging. In 1856, telden de Wahpekute en Mdewakanton samen 2379 stamleden. Tenminste een deel hiervan nam deel aan de slachting van 1862. Zij leven nu met de Mdewakanton in het Santee reservaat in Nebraska.