gastenboekrkaartr

Stuur een Emailtje bij vragenzoek op de websiteTerug naar het beginvolgende

De Yankton Sioux

taalgflokatiegfpopulatiegfbandsgfcultuurgfgeschiedenisgfreservatengflinksgf

Yankton (iha”ke “einde”;”to, “wa” “dorp”).
Eén van de 7 belangrijkste divisies van de Dakota, samen met de nauw verwande Yanktonai, ook wel de Midden- groep genoemd. J. O. Dorsey verdeelde de Dakota - Assiniboin groep in 4 dialect groepen: Santee, Yankton, Teton en Assiniboin. Het Yankton dialect, ook gesproken door de Yanktonai, was een verbastering van van de originele taal. Hoewel de Yankton eerder bekend waren dan de Yanktonai is het niet zo dat de Yankton de oudste stam van de twee was. Dhr Long spreekt er in 1824, van dat de Yankton, de afstammelingen zijn van de Yanktonai. De Assiniboin, die afstammen van de Yanktonai, worden al in 1640 vernoemd, dus is het logisch dat ook deze Yanktonai al bestonden. Dit feit, helpt bij het achterhalen van de geografische als wel historische achtergrond van de Yankton. De naam Yankton en afleidingen daarvan, verschijnen al vroeg in de historie van de VS, maar het lijkt erop dat de naam Yankton, zoals vaker gebeurde, gebruikt werd voor verschillende stammen. Ze worden voor het eerst vernoemd op de kaart van Hennepin uit 1683. Op deze kaart leven de Yankton in het gebied direct ten noorden van Mille Lac, Minnisota, in de omgeving van Leech Lake of Red lake. Deze plek komt overeen met die van waaruit de Assiniboin wegtrokken, richting de Cree.
Volgens de verslagen van de expeditie van Hennepin uit 1697, leefden de Yankton in de buurt van de Santee, Teton en Dakota, in de buurt van de hoofdwateren van de Mississippi. Beide verwijzingen, zijn waarschijnlijk van toepassing op zowel de Yankton als de Yanktonai, onder dezelfde naam. La Chesnaye rekende de Yankton in 1697 tot de stammen die rondtrokken in het gebied ten noorden van Mille Lac en plaatste ze ten noorden van de Santee en de andere Sioux. Le Sueur spreekt in 1700 echter van een dorp of stam die de westerse Sioux zouden zijn: de Hinhanetons, (door Shea waarschijnlijk goed geïdentificeerd als de Yankton). Het dorp werd door Le Sueur “ the village of the quarry of red stone” genoemd en dit verwijst weer naar een gebied in het uiterste zuidwesten van Minnesota. Dit zou betekenen dat de Yankton ineens zijn verhuisd naar een andere omgeving. Waarschijnlijker is het echter dat het hier een andere stam of band betrof. Dhr Williamson( universiteit van Minnesota) rekende de Hinhanetons tot de Yankton. Er zijn indicaties dat de stam in de periode dat Le Sueur het gebied bezocht, naar het westen trok. Op de kaart van D Ilse uit 1708, staan de Yankton in het gebied bij de Missouri rivier in de omgeving van het huidige Sioux City in Iowa. Tijdens de hondert jaar hierna, verdwijnen de Yankton zo goed als uit de historie van de VS. Ze worden wel sporadisch vernoemd, maar dan in combinatie met andere Sioux stammen.
Tijdens de ontledingstocht van Lewis en Clark( 1804) doken ze weer op in het gebied waar ze al aan het begin van de eeuw leefden. Volgens de ontdekkers trok de stam rond in de omgeving van de rivieren de James, Grote Sioux en Des Moines. Vanaf deze periode gingen de Yankton echter een belangrijke rol in de geschiedenis spelen. Long beweert in die tijd(1823) ook dat de Yankton zo goed als gelijk zijn aan de Yanktonai en vermoedelijk afstammen van die stam. In 1836, plaats Drake de Yankton aan de hoofdkwartieren van de Red river . Volgens een rapport van het bureau van Indiaanse zaken uit 1842 en een verklaring van Ramsey, leefden de Yankton langs de Vermillion rivier in Zuid Dakota. Tijdens de Minnesota opstand van 1862, hield de hoofd Chief van De Yankton, Palaneapape, zijn stam uit de buurt van het conflict en hij stuurde krijgers op pad, om de blanken te waarschuwen hun forten te verlaten, waarmee hij honderden levens redde. In 1858 sloten de Yankton een verdrag, waarin zij afstand deden van al hun land in Zuid Dakota en ze accepteerden een reservaat aan de noord oever van de Missouri rivier, waar zij voor de rest van de tijd verbleven in vrede met de blanken.
Lewis, spreekt in zijn verslag van 1807, over de Yankton als een bijzondere stam, niet agressief, maar ze probeerden wel te verhinderen dat de handelaren de Missouri op voeren. Hij beschreef hen als goed gebouwd, een tikkie arrogant en brutaal. Hun kleding was gelijk aan die van vergelijkbare stammen in de omgeving. De Yankton waren in het bezit van slechts enkele geweren en voornamelijk gewapend met pijl en boog, waarmee zij echter niet zo goed konden omgaan als hun noordelijker levende buren op de vlakten. De stam trok waarschijnlijk constant rond en werd door Lewis op een aantal van 700 geschat. Pike schatte de gezamenlijke stammen van de Yankton en Yanktonai echter op een aantal van 4300 in 1807.
De Bands waaruit de Yankton vermoedelijk bestonden zijn:
Chankute
Cagu
Wakmuhaoin
Ihaisdaye
Wacheunpa
Ikmun
Oyateshica
Washichunchincha